Poradnia psychologiczna s�dowa kliniczna
Poradnia psychologiczna warszawa
Poradnia psychologiczna s�dowa kliniczna warszawa
 

psycholog warszawa

Psycholog sądowy w Warszawie
Tresc zapytania
Adres e-mail lub telefon kontaktowy
psycholog sądowy

 

Psycholog sądowy w Warszawie

"A TAK" - Poradnia Psychologiczna Sadowa Kliniczna

ul. Pruszkowska 17
02-119 Warszawa
"10 pietrowy Biurowiec"

Tel/fax: 0 22 822-78-49
Tel. kom: 604-22-77-49
E-mail: atak@psycholog-warszawa.pl

Psycholog Warszawa
Pomagamy wszystkim osobom uwikanym w sprawy zwizane z wymiarem sprawiedliwoci. Masz spraw w Sdzie, Prokuraturze, na Policji zadzwo i umw si na spotkanie z psychologiem sdowym lub pedagogiem resocjalizacyjnym.
Psycholog warszawa
Wizytator w Ministerstwie Sprawiedliwoci, dyrektor Zakadu Poprawczego, kierownik Rodzinnego Orodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, diagnosta, mediator, negocjator i terapeuta.
20 lat praktyki w resorcie sprawiedliwociPara na stronie psycholog warszawa

Diagnozowanie i opiniowanie w sprawach:

 • rozwodowych,
 • rodzinnych,
 • wychowawczych,
 • opiekuczych i karnych.

Konsultacje. Porady. Terapia. Testy psychologiczne (badanie osobowoci, inteligencji, postaw rodzicielskich, relacji interpersonalnych w rodzinie itp.).

Psycholog Warszawa
Wykadowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, wizytator w Ministerstwie Sprawiedliwoci i w Kuratorium Owiaty, gwny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.
20 lat stau pracy pedagogicznej

1. Psycholog warszawaOferujemy profesjonaln pomoc psychologiczn i pedagogiczn gdy masz problemy w sprawach:

 • osobistych (np. czujesz si niezrozumiany, le traktowany. Badanie: osobowoci, inteligencji, uzdolnie),
 • maeskich (np. kontynuacja zwizku po kryzysie, separacja, rozwd),
 • rodzinnych (np. zaburzone relacje midzy rodzicami, dziemi, przemoc, postawy rodzicielskie),
 • opiekuczo-wychowawczych (np. bezradno wobec poczyna dziecka, predyspozycje opiekuczo-wychowawcze),
 • szkolnych (np. problemy z zachowaniem, nauk, usunicie ze szkoy, przestrzeganie praw dziecka, ucznia),
 • karnych (np. postpowania prowadzone przez Policj/Prokuratur dotyczce dorosych, nieletnich, maoletnich),
 • sdowych (np. pozbawienie/ograniczenie wadzy rodzicielskiej, z kim ma mieszka dziecko po rozwodzie, podzia wykonywania wadzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem po rozwodzie, sprawy o demoralizacj dziecka i karne nieletnich)

A ponadto pomoc gdy:

 • masz problemy z byym lub obecnym partnerem,
 • masz obawy przed przyszoci,
 • odczuwasz nadmierny stres,
 • nie radzisz sobie z problemami,
 • odczuwasz lk lub strach,
 • jeste w depresji.

2. Negocjacje lub mediacje midzy stronami konfliktu.

3. Terapia krtkoterminowa ukierunkowana na rozwizanie problemu.

                           Krytyczna analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych wydawanych przez Rodzinne Orodki Diagnostyczno-Konsultacyjne i innych biegych sdowych w sprawach rodzinnych i karnych nieletnich.

Wsppracujemy z najskuteczniejszymi prawnikami.

Zapewniamy cakowit dyskrecj !

               Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, opiekunw i wychowawcw - na temat "Jak by skutecznym i radzi sobie z problemami wychowawczymi pojawiajcymi si w pracy z modzie ujawniajc przejawy demoralizacji".

 
Poradnia psychologiczna s�dowa kliniczna
Poradnia psychologiczna warszawa
© Copyrights: Poradnia psychologiczna "A TAK" 2006

Nasza oferta psycholog warszawa Cennik psycholog warszawa Kontakt